Home / Dragon House Chinese Restaurant

Dragon House Chinese Restaurant

Credits

You PayYou GetYou Save
AED 300AED 420AED 120
AED 200AED 250AED 50
AED 100AED 115AED 15

Dragon House Chinese Restaurant

Chinese, Asian

About

Chinese Restaurant

Branches

Al Rashidiya, Dubai

+971 4 285 8537

Open ( 8:00 AM - 12:00 AM )

Oud Mehta, Dubai

+971 4 340 5829

Closed

Dragon House Chinese Restaurant

Dragon House Chinese Restaurant

Chinese, Asian

About

Chinese Restaurant

Branches

Al Rashidiya, Dubai

+971 4 285 8537

Open ( 8:00 AM - 12:00 AM )

Oud Mehta, Dubai

+971 4 340 5829

Closed

Credits

You PayYou GetYou Save
AED 300AED 420AED 120
AED 200AED 250AED 50
AED 100AED 115AED 15